Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft op initiatief van het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van Joodse organisaties in Nederland, een poster gemaakt waarmee iedereen kan laten zien dat hij of zij stilstaat bij 4 en 5 mei. (Download hier de poster)

Het CJO heeft steun gezocht voor zijn initiatief bij de Raad van Kerken (RvK) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Beide organisaties steunen het initiatief van harte. “We roepen iedereen in Nederland op deze poster voor het raam te hangen, en erover te vertellen. Aan elkaar, en aan de volgende generatie. Want herdenken doen we niet alleen om terug te kijken, maar ook om de herinnering levend te houden en het verhaal iedere keer opnieuw te vertellen”, aldus Eddo Verdoner, initiatiefnemer en voorzitter van het CJO. 

 “Dat dit initiatief mede tot stand komt vanuit de RvK en het CMO geeft aan hoezeer we verbonden zijn in ons land. Niet alleen omdat vrijheid van godsdienst één van de vier basisvrijheden is die we vieren. Maar ook omdat vrijheid in je eentje niets betekent. We zijn alleen vrij als we allemaal vrij zijn en elkaar respecteren”, aldus Verdoner.

Klokken van hoop

Op dinsdag 5 mei wordt de 75 jarige herdenking van de bevrijding ingetogen gevierd.
In navolging van de Grote Kerk aan de Kerkbrink wil de Raad van Kerken van Hilversum alle kerken oproepen om op dinsdag 5 mei van 12.00 tot 12.15 uur de klokken te luiden (lees ook het bericht in de Gooi en Eembode)
Daarmee komt dan ook een einde aan het luiden van de klokken van troost en hoop, een initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam dat door de landelijke Raad van Kerken werd overgenomen. In Hilversum hebben diverse kerken de afgelopen weken op woensdagavond de klokken geluid als teken van troost en hoop in de coronacrisis. Nu de strengste maatregelen voorzichtig worden opgeheven heeft de Raad van Kerken besloten om op 5 mei om 12.00 uur voor het laatst de klokken van troost en hoop te laten klinken.